background
Tác phẩm
PHAN HOÀNG NGUYÊN

Học viên GAC Đà Nẵng

Phan Hoàng Nguyên 7 tuổi - TP: Chú Bọ Xinh đẹp, Bức tranh sinh động với nhiều màu sắc. Bông hoa thì đua nhau nở các con vật thì được hút mật của hoa. Em rất thích khu vườn này. Em ước có thể được đến và chơi ở đây. (Học viên GAC Đà Nẵng)

experience HandShake