background
Chương trình
Khám Phá Văn Hóa

Các bài học giúp học viên khám phá, tìm hiểu nền văn hóa đặc trưng của từng quốc gia qua các bài học về con người, động vật, thức ăn, quần áo, sản phẩm mỹ nghệ...

 

Các bài học giúp học viên khám phá, tìm hiểu nền văn hóa đặc trưng của từng quốc gia qua các bài học về con người, động vật, thức ăn, quần áo, sản phẩm mỹ nghệ...

Các khóa học:

Nhật Bản:

Anh Quốc

Ai Cập (coming soon):

experience HandShake